> Oracle > Fördelar Med Molnet För Restaurangbranchen
 

Fördelar Med Molnet För Restaurangbranchen

White Paper Published By: Oracle
Oracle
Published:  May 13, 2016
Type:  White Paper
Length:  16 pages

De största och mest framgångsrika företagen inom restaurangbranchen kan göra många saker bättre än konkurrenterna:

maximera försäljningen inom butikerna, öppna nya butiker och koncept snabbt, veta vad kunderna vill ha och genast ge dem det, utvärdera prestation och snabbt ta vara på möjligheter, hålla kostnaderna nere – listan kan göras ännu längre.

Men det finns ett sätt för ansvariga inom restaurangbranchen att närma sig de här målen: molnteknik.Tags : 
cloud computing, cloud, cloud computing platform